Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát hình sự-CATP: Sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao

09:42 11/09/2022

Thời gian qua, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự - CATP đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên.

Hàng năm, đơn vị đều tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên tham gia các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của Ngành và Đoàn các cấp.

Trong đó, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và Đảng bộ CATP lần thứ XV, XVI; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn Bộ Công an lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đoàn CATP lần thứ XX.

Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát hình sự nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt

Các Chỉ thị, phong trào, cuộc vận động như: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11, ngày 18-4-2014 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24-3-2015 của Ban bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”; phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”..., được tuổi trẻ đơn vị nghiêm túc triển khai bài bản.

Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, đoàn viên đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, cầu nối giữa thanh niên với Đảng, giữa lực lượng Công an nhân dân với nhân dân…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích