Vai trò thường trực của lực lượng Công an trong đề án 06/CP

09:46 26/08/2022

Để triển khai đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP), Thủ tướng Chính phủ đã phân công trách nhiệm cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Với vai trò là đơn vị thường trực, tham mưu, giúp việc cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các hoạt động của đề án, Bộ Công an đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác triển khai đề án do Bộ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó và đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan tham gia.

Theo đó, vai trò thường trực của Bộ Công an được thể hiện rõ qua các mặt công tác sau: Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Bộ Công an bảo đảm duy trì dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống” để phục vụ các nhiệm vụ của đề án. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện kỹ thuật kết nối, chia sẻ để phục vụ phát huy giá trị của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đáp ứng cao nhất các yêu cầu phát triển KT-XH.

Lực lượng Công an đảm bảo làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

Cùng với đó, Bộ Công an chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các bộ, ngành, địa phương và đề xuất kiến nghị với Thủ tướng nội dung, vấn đề cần chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện; phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức triển khai, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ được giao trong đề án 06/CP.

Tham mưu với Chính phủ thành lập Tổ công tác triển khai đề án từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, thôn. Tổ công tác thực hiện tuyên truyền trong các cuộc họp Chi bộ, thôn, tổ dân phố, đoàn thanh niên, hội phụ nữ…; tích cực hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công và các tiện ích của đề án.

Mặt khác, Bộ Công an đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia chỉ đạo các bộ, ban ngành địa phương bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước. Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các đơn vị thực hiện triển khai đề án để kịp thời nắm bắt, đưa ra giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đáng chú ý, Bộ đã chú trọng thúc đẩy triển khai Quyết định số 1911/QĐ-TTg ngày 15-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia, Cơ sở dữ liệu chuyển ngành.

Đối với Công an cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai đề án theo hướng dẫn của cấp Trung ương; tập hợp, báo cáo định kỳ nội dung công tác triển khai thực hiện đề án lên cấp Trung ương, cơ quan thường trực Tổ công tác của Chinh phủ theo ngày, tuần, tháng. Đồng thời phối hợp các sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, đề xuất các nội dung, cơ chế đảm bảo quản trị, vận hành và khai thác dữ liệu.

Công an cấp huyện là cơ quan thường trực của Tổ công tác cấp huyện tập trung đảm bảo làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, thông báo đầy đủ mã định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Về phía Công an cấp xã là cơ quan thường trực của Tổ công tác cấp xã đã tập trung đảm bảo làm sạch dữ liệu thông tin dân cư, thông báo đầy đủ mã định danh và triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông