Văn bản – Chính sách

09:43 21/09/2017

* Ngày 19-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 190 triển khai thực hiện Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố. Theo đó, kế hoạch nhằm mục đích triển khai các nội dung quy định tại Nghị định số 22 được triển khai thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố. Hình thành và phát triển đội ngũ hòa giải viên thương mại, Trung tâm Hòa giải thương mại trên địa bàn thành phố. Xây dựng và mở rộng thiết chế giải quyết tranh chấp thương mại ngoài tòa án theo thông lệ quốc tế, hoàn thiện các thiết chế pháp lý hỗ trợ thương mại, đầu tư, kinh doanh; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố…

*   Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát các văn bản của bộ bảo đảm chặt chẽ, minh bạch trong thực hiện xã hội hóa theo đúng quy định của pháp luật. Các khoản tài trợ, đóng góp tự nguyện phải bảo đảm đúng tính chất tự nguyện của người, tổ chức tài trợ, đóng góp.

Tuyệt đối không để lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa để tổ chức thu các khoản đóng góp mang tính cào bằng, áp đặt. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí đủ nguồn lực cho giáo dục của địa phương theo quy định; chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm việc thu các khoản thu theo đúng quy định.

Đồng thời, phải tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu các cơ sở giáo dục vi phạm...

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông