Văn bản – Chính sách

08:06 18/09/2017

* Ngày 7-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 182 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021. Theo đó, đến hết năm 2021, phấn đấu đạt 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của DN và 70% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động…

*  Chính phủ vừa thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 30 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực: 1- Giáo dục và Đào tạo (24 thủ tục); 2- Tiêu chuẩn nhà giáo (2 thủ tục); 3- Quy chế thi tuyển sinh (2 thủ tục); 4- Hệ thống văn bằng, chứng chỉ (2 thủ tục).

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông