BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

09:59 24/09/2017

Anh Nguyễn Hoàng Triệu, ở 315 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền hỏi: Xin hỏi, tiền gửi ủy thác tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo hiểm không?

Trả lời:

- Theo Điều 18, Luật BHTG (2012): Tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân gửi tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới hình thức tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ các loại tiền gửi quy định tại Điều 19 của Luật này.

- Theo Điều 4 Luật BHTG (2012) quy định: “Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân”.

- Theo Điều 4 Luật các Tổ chức tín dụng (2010) quy định: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân”. Do đó công ty chứng khoán và công ty bảo hiểm nhân thọ không phải là tổ chức tín dụng.

Như vậy, tiền gửi uỷ thác tại công ty chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ không thuộc đối tượng BHTG nên không được bảo hiểm.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông