Cảnh sát PCCC thành phố: Tăng cường vai trò đầu tàu, gương mẫu của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị

11:19 04/08/2017

Ngay sau khi Bộ Công an mở Cuộc vận động lớn, đã có kế hoạch thực hiện với 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trực tiếp do đồng chí Giám đốc tổ chức, chỉ đạo triển khai nghiêm túc trong toàn lực lượng.

Theo đó, lấy cấp phòng làm cơ sở tập trung tổ chức cho CBCS học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước về xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ các yêu cầu, nội dung cụ thể của Cuộc vận động.

Trọng tâm của đợt sinh hoạt chính trị này còn được bao hàm công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh cho CBCS; xây dựng tiêu chí đạo đức và tiêu chí về “văn hoá giao tiếp, ứng xử” của Cảnh sát PCCC thành phố theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đề cao đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, suốt đời làm người công bộc tận tụy, trung thành với nhân dân.

Cũng trong đợt sinh hoạt chính trị này, các đơn vị cũng đã đi sâu giáo dục CBCS tinh thần nhân văn, nhân ái, đoàn kết đồng chí đồng đội, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong công tác, chiến đấu. 

Song song với đó, Cảnh sát PCCC thành phố cũng đặc biệt coi trọng việc xây dựng đội ngũ CBCS có lối sống văn hóa, văn minh; biết tranh thủã sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân để lực lượng Cảnh sát PCCC triển khai có hiệu quả Cuộc vận động; tuyên truyền gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong phấn đấu, rèn luyện thực hiện nhiệm vụ chính trị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị cơ sở trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động.

Thiếu tướng Lê Quốc Trân, Giám đốc cảnh sát PCCC thành phố

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông