Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ: Tăng cường phối hợp với Chi nhánh NHNN trong tuyên truyền chính sách Bảo hiểm tiền gửi

20:47 14/09/2023

Trong những năm qua, hoạt động tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi (BHTG) tại Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ (Chi nhánh) được triển khai sáng tạo, hiểu quả đã góp phần đưa chính sách BHTG tới đông đảo công chúng trên địa bàn.

Đặc biệt, Chi nhánh tăng cường phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các tỉnh, thành phố tổ chức nhiều sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG tới người gửi tiền tại các tổ chức tín dung nói chung và quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) nói riêng giúp cho người dân ngày càng hiểu hơn về chính sách BHTG cũng như hoạt động của BHTG Việt Nam.

 

Người dân quan tâm tìm hiểu về bảo hiểm tiền gửi

Năm 2012, Luật BHTG ra đời, hoạt động tuyên truyền trở thành một hoạt động nghiệp vụ của BHTGVN và BHTGVN đã xác định một chủ trương truyền thông thống nhất và có tính chất xuyên suốt. Theo đó, BHTGVN hướng tới đối tượng công chúng mục tiêu trọng tâm là người gửi tiền tại các QTDND, tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa - đây là nhóm công chúng có năng lực tài chính yếu, ít có điều kiện tiếp cận với thông tin, kiến thức về lĩnh vực tài chính – ngân hàng – BHTG, do đó dễ bị tổn thương trước các thông tin, diễn biến tiêu cực.

Hiện nay khi hệ thống ngân hàng Việt Nam đang trong tiến trình tái cơ cấu mạnh mẽ, đặc biệt là đối với hệ thống QTDND thì BHTGVN được trao nhiều nhiệm vụ mới trong đó “BHTGVN làm đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền chính sách BHTG trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, thành viên của QTDND”. Đây là một trong các yêu cầu đối với BHTGVN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tại Chỉ thị 06/CT-NHNN ngày 2/10/2018 về việc chấn chỉnh, tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật nhằm đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động trong hệ thống QTDND.

Bên cạnh đó, ngày 01/8/2022 Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng cũng đã có Văn bản số 2062/TTGSNH3 yêu cầu BHTGVN cần tích cực triển khai phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chính sách BHTG trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền là thành viên của QTDND, trong đó lưu ý nội dung về đổi sổ tiết kiệm quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-NHNN và nội dung về biện pháp tra cứu khoản tiền gửi quy định tại Điều 11 Thông tư số 48/2018/TT-NHNN và Điều 8 Thông tư số 49/2018/TT-NHNN.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của NHNN Việt Nam tại Công văn số 8169/NHNN-TTGSNH ngày 09/11/2020 về việc tăng cường công tác quản lý QTDND của NHNN Chi nhánh và Công văn số 4228/NHNN-TTGSNH ngày 15/6/2021 của NHNN Việt Nam về việc xây dựng cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin. Đây là cơ sở nhằm tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp giữa NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và Chi nhánh BHTGVN nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao của mỗi bên trong đó có phối hợp tuyên truyền chính sách BHTG, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các TCTD trên địa bàn cũng như bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi

Theo yêu cầu trên và định hướng của BHTGVN, thời gian qua Chi nhánh BHTGVN khu vực Đông Bắc Bộ đã tăng cường công tác phối hợp với NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố trên địa bàn tổ chức nhiều sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG tới nhiều đối tượng khác nhau trong đó chú trọng tuyên truyền đến người gửi tiền là thành viên QTDND, lãnh đạo, cán bộ của QTDND và cán bộ Chi nhánh Ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn.

Tuyên truyền khi tổ chức tham gia BHTG hoạt động bình thường

Với vai trò là đại diện của BHTGVN tại khu vực Đông Bắc Bộ, gồm 8 tỉnh thành phố và tập trung số lượng lớn QTDND (272 đơn vị), Chi nhánh xác định rõ mục tiêu của chính sách BHTG, nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, nhóm công chúng mục tiêu tuyên truyền phù hợp đặc thù địa bàn quản lý. Theo đó, Chi nhánh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn đề xuất nội dung, phương án phối hợp tổ chức sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG. Tính đến hết tháng 6/2023, Chi nhánh đã triển khai khối lượng công tác tuyên truyền lớn đạt hiệu quả và hiệu ứng rộng rãi với 64 hoạt động và sự kiện tuyên truyền, tổng số người được tuyên truyền trực tiếp và nhận vật phẩm tuyên truyền là gần 13.000 người. Trong đó, từ năm 2017 thông qua sự phối hợp, tạo điều kiện của NHNN Chi nhánh các tỉnh thành phố, Chi nhánh đã kết nối với các QTDND trên địa bàn thực hiện tuyên truyền chính sách BHTG tới người gửi tiền là thành viên QTDND thông qua Đại hội đại biểu thành viên thường niên/nhiệm kỳ của 55 QTDND trên địa bàn 06/8 tỉnh, thành phố.

Thời gian đầu triển khai Chi nhánh đã gặp nhiều khó khăn trong liên hệ, phối hợp tổ chức. Song đến nay và đặc biệt sau khi hoàn thành việc ký kết quy chế phối hợp với NHNN Chi nhánh các tỉnh thành phố, thông qua sự chỉ đạo, kết nối của lãnh đạo, cán bộ thanh tra NHNN tại từng địa bàn Chi nhánh đã thuận lợi, chủ động hơn trong việc liên hệ, sắp xếp, lên kế hoạch tuyên truyền cũng như nhận được nhiều sự phối hợp của lãnh đạo QTDND và chính quyền địa phương. Với đặc thù địa bàn và theo định hướng của BHTGVN, Chi nhánh tổ chức sự kiện tuyên truyền đối với hệ thống các QTDND của 06/8 tỉnh, thành phố (02/8 địa bàn là tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn Chi nhánh chưa thực hiện do tỉnh Lạng Sơn không có QTDND đóng trên địa bàn và tỉnh Quảng Ninh có số lượng QTDND ít là 02 đơn vị) hướng tới nhóm đối tượng tuyên truyền là lãnh đạo địa phương tỉnh/thành phố, quận/huyện, xã; đại diện lãnh đạo NHNN tỉnh/thành phố; đại diện lãnh đạo Ngân hàng HTX; đại diện lãnh đạo các QTDND trên địa bàn và các cơ quan báo chí truyền thông đến đưa tin về sự kiện.

Nội dung tuyên truyền được Chi nhánh xây dựng phù hợp với mục đích, đối tượng tham gia, trong đó tập trung phân tích làm rõ vai trò, nhiệm vụ của BHTGVN nhằm thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại QTDND và góp phần duy trì sự ổn định, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của QTDND. Ngoài ra, Chi nhánh cũng thông tin về các nhiệm vụ mới của BHTGVN được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị, Thông tư, chỉ đạo của NHNN...

Từ năm 2021, Chi nhánh thực hiện tuyên truyền đối với các Ngân hàng thương mại (NHTM) và được xem là Chi nhánh đầu tiên triển khai thực hiện tuyên truyền đến nhóm đối tượng này. Đến nay, Chi nhánh đã tổ chức thành công 02 sự kiện tuyên truyền đến lãnh đạo và cán bộ của 02 NHTM trên địa bàn Hải Phòng và Lạng Sơn, tổng số người tham dự trực tiếp và trực tuyến là khoảng 550 người. Đây là nhóm đối tượng tuyên truyền mới, Chi nhánh tập trung làm mới nội dung và hình thức tuyên truyền khi áp dụng xây dựng các trò chơi trực tuyến nhằm gia tăng tương tác, khuyến khích người chơi và tạo tính chủ động cho đối tượng tuyên truyền.

Ngoài ra, Chi nhánh thực hiện lồng ghép tuyên truyền chính sách BHTG qua công tác kiểm tra đối chiếu khách hàng gửi tiền. Trong quá trình thực hiện, cán bộ Chi nhánh được tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với người gửi tiển và trở thành tuyên truyền viên tích cực giúp người dân hiểu rõ về chính sách BHTG, gia tăng niềm tin vào hệ thống QTDND. Tính đến hết tháng 6/2023, Chi nhánh thực hiện tại 11 QTDND được kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN trên địa bàn 04 tỉnh, tổng số người được tuyên truyền và nhận VPTT là 747 người.

Tuyên truyền khi QTDND có vấn đề

Khi thực hiện tuyên truyềnđối với QTDND hoạt động yếu kém, đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt (KSĐB) hay các TCTG BHTG có vấn đề đột xuất phát sinh được Chi nhánh xác định rõ là việc tuyên truyền khá nhạy cảm, cần chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi tiến hành và rất cần sự phối hợp chặt chẽ của NHNN Chi nhánh. Trong thực tế, trên địa bàn Chi nhánh hiện nay có 03 QTDND thuộc diện KSĐB, Chi nhánh đã chủ động nắm chắc tình hình diễn biến tại QTDND, phối hợp với Chi nhánh NHNN tỉnh và chính quyền địa phương xử lý thông tin đồng thời xây dựng phương án tuyên truyền gửi BHTGVN và NHNN Chi nhánh xem xét, thống nhất nội dung và cách thức triển khai khi có yêu cầu.

Ngoài ra, Chi nhánh đã kịp thời phối hợp với Chi nhánh NHNN tỉnh tham gia Hội nghị đối thoại trực tiếp với người gửi tiền tại một số QTDND có vấn đề lắng nghe tâm tư nguyện vọng, giải đáp những thắc mắc của người dân và tổ chức về chính sách BHTG. Thông qua chia sẻ, thảo luận đã cung cấp cho người dân những thông tin hữu ích liên quan tới quyền lợi của người gửi tiền từ đó góp phần ổn định tâm lý người dân, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Như vậy, việc phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh đã giúp Chi nhánh kịp thời nắm được thông tin, chủ động xây dựng phương án tuyên truyền và đây được coi là một công cụ quan trọng trong xử lý sự cố đối với QTDND có vấn đề.

Tuyên truyền tới các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí

Để chính sách BHTG có sức lan toả rộng rãi ngoài thực hiện truyên truyền tới các đối tượng công chúng mục tiêu theo định hướng của BHTGVN, Chi nhánh còn triển khai thực hiện tuyên truyền với các tổ chức chính trị xã hội, các đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trên địa bàn quản lý. Trong triển khai thực hiện Chi nhánh luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ NHNN Chi nhánh trong việc kết nối, liên hệ làm việc tạo điều kiện thuận lợi để Chi nhánh thực hiện công tác. Đến nay, Chi nhánh đã tổ chức 21 sự kiện tuyên truyền tại các tổ chức chính trị xã hội (Hội liên hiệp phụ nữ, Liên minh Hợp tác xã, Ban tuyên giáo huyện uỷ...) trên địa bàn 05/8 tỉnh, thành phố; Liên hệ phát sóng phóng sự, tiểu phẩm, thông điệp tuyên truyền về chính sách BHTG... với 07/8 tỉnh/ thành phố trên địa bàn với số lượt phát sóng là 130 lượt và đưa tin 33 lượt.

Như vậy, trên tất cả các địa bàn Chi nhánh được giao quản lý (08/8 tỉnh, thành phố) dưới các hình thức tuyên truyền khác nhau hướng tới nhiều đối tượng tuyên truyền khác nhau, Chi nhánh đã phối hợp và tổ chức thành công nhiều sự kiện tuyên truyền chính sách BHTG góp phần lan toả và dần đưa chính sách BHTG đi vào đời sống. Đặc biệt, việc hoàn thành ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp, cung cấp thông tin giữa NHNN Chi nhánh các tỉnh/ thành phố và Chi nhánh BHTG đã tạo điều kiện, là cơ sở để các bên trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động, thuận lợi hơn trong việc triển khai thực hiện các chương trình tuyên truyền chính sách BHTG đến người gửi tiền cũng như công chúng.

Nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, Chi nhánh mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của NHNN Chi nhánh, Ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh tỉnh/thành phố và các tổ chức tham gia BHTG trong tuyên truyền chính sách BHTG. Và để nâng cao hiệu lực pháp lý trong phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền cần nghiên cứu, đề xuất sửa đổi bổ sung Luật BHTG nội dung quy định trách nhiệm của TCTG BHTG, chính quyền địa phương trong việc thông tin tuyên truyền chính sách BHTG; Bổ sung quy định các nội dung cốt lõi của chính sách BHTG phải công khai đến người gửi tiền của tổ chức BHTG, tổ chức tham gia BHTG.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông