Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp: Quyết tâm lớn trong thực hiện Nghị quyết 12

15:06 30/08/2023

Bám sát mục tiêu và nhiệm vụ tại Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; quán triệt chỉ đạo của Đảng uỷ CATP, Đảng ủy Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS & HTTP) thời gian qua đã linh hoạt, sáng tạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết trên trong toàn đơn vị.

 

Đảng ủy Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp luôn chú trọng giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ

Ngay sau khi ngay sau khi có chỉ đạo của Đảng uỷ CATP, Đảng bộ Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP đã sớm lên kế hoạch hành động, qua đó quán triệt tới 100% CBCS hướng tới mục tiêu tổ chức thực hiện Nghị quyết 12 một cách nghiêm túc, bài bản theo đúng quy định của Đảng uỷ CATW; bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. 

Theo đó, với nỗ lực, quyết tâm xây dựng lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP của thành phố từng bước chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã đi sâu rút kinh nghiệm, triển khai nghiêm túc trong nội bộ Quy chế làm việc của Đảng ủy đơn vị,  nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chương trình công tác Đảng, công tác chuyên môn, nhất là tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, Ban Chỉ huy, nhất là người đứng đầu.

Quán triệt sâu sắc quan điểm cán bộ là nhân tố quyết định thành bại, là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện đồng thời là yếu tố có ý nghĩa quyết định đến hiệu của công tác, chiến đấu, toàn Đảng bộ những ngày này đang quyết liệt phấn đấu, Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP gắn việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực hiện có không ngừng phát triển, lớn mạnh cả về phẩm chất chính trị lẫn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho phù hợp với chiến lược công tác cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đáp ứng tốt nhất cho yêu cầu bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. 

Đảng bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp luôn chú trọng đẩy mạnh công tác đoàn thể, giáo dục chính trị, tư tưởng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm nữa được cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đặc biệt chú trọng đó là việc không ngừng đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo và chất lượng hoạt động của các Chi bộ trong thực hiện tổ chức sinh hoạt Đảng, phát huy nguyên tắc dân chủ trong  những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của Đảng viên; duy trì nề nếp, chế độ “phê bình, tự phê bình” song song với quản lý chặt chẽ CBCS; chủ động phòng ngừa, bảo vệ nội bộ, không để CBCS sai phạm; gắn trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo, chỉ huy từng bộ phận công tác trong nhiệm vụ này.

Riêng trong các hoạt động đoàn thể, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP còn có nhiều cách làm hay trong tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị; lấy “tích cực át tiêu cực” với nhiều mô hình hoạt động và các công trình do Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đảm nhận, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ đoàn viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn 849 phiên tòa sơ, phúc thẩm; 152 phiên tòa trực tuyến, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ. Ngoài ra, đơn vị còn bảo vệ tuyệt đối an toàn kho vật chứng. 

Bên cạnh đó, đơn vị còn làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan THAHS - CATP chỉ đạo các cấp, các đơn vị thực hiện nghiêm túc các mặt quản lý về thi hành án hình sự trên địa bàn cũng như hướng dẫn xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các đề án, phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn ANTT trong Trại Tạm giam, các nhà tạm giữ của Công an các quận, huyện nhất là an toàn cho các HĐXX các phiên toà; người tham gia tố tụng, người đến dự phiên tòa, bị cáo, người làm chứng; thi hành biên pháp tư pháp… 

Có thể thấy rõ, qua triển khai nghiêm túc, đồng bộ Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị, Phòng Cảnh sát THAHS & HTTP - CATP đã và đang từng bước xây dựng đội ngũ CBCS có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, kiến thức khoa học công nghệ và chuyên môn vững vàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác, chiến đấu.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông