• Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 5 quy định về thông báo lưu trú

  Chuyên mục “Tìm hiểu Luật Cư trú năm 2020”: 5 quy định về thông báo lưu trú14:47 18/04/2022

  Để bảo đảm ANTT, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú, tránh tình trạng các đối tượng là người phạm tội hoặc người có hành vi vi phạm pháp luật khác trốn tránh bằng cách cư trú tại chỗ ở khác ngoài nơi thường trú, nơi tạm trú, Luật Cư trú năm 2006 và Luật Cư trú năm 2020 đều quy định công dân hoặc cơ sở lưu trú, bệnh viện… phải thực hiện thông báo lưu trú.

  Xem thêm

 • Hội Luật gia thành phố: Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý

  Hội Luật gia thành phố: Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý 17:47 17/07/2018

  Sáng ngày 17-7, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình đến dự.

  Xem thêm

 • Truyền thông, tập huấn pháp luật cho trên 14.000 lượt người

  Truyền thông, tập huấn pháp luật cho trên 14.000 lượt người17:13 17/07/2018

  6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận Hải An đã tổ chức 72 hội nghị, lớp tập huấn và các buổi truyền thông lồng ghép thu hút 14.520 lượt người tham dự.

  Xem thêm

 • Luật an ninh mạng góp phần bảo vệ ANQG, TTATXH, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

  Luật an ninh mạng góp phần bảo vệ ANQG, TTATXH, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân11:52 17/07/2018

  Ngày 28-6-2018, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật an ninh mạng năm 2018, bao gồm 7 chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH trên không gian mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Báo An ninh Hải Phòng trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản được quy định trong Luật an ninh mạng năm 2018.

  Xem thêm

 • Cơ sở pháp lý bảo vệ ANQG trên không gian mạng

  Cơ sở pháp lý bảo vệ ANQG trên không gian mạng11:46 17/07/2018

  Luật An ninh mạng được ban hành chính là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật như: Chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước, ví dụ như thông tin kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây rối ANTT, chống người thi hành công vụ…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách17:03 11/07/2018

  * Ngày 11-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 18 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Xem thêm

 • * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…11:14 09/07/2018

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:24 08/07/2018

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. …

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách09:34 04/07/2018

  * Ngày 27-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1444 về việc phê duyệt dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Lê Chân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, 1 trong những mục tiêu cụ thể là giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 9,92%/năm; giai đoạn 2021-2025 là 12,09%/năm, giai đoạn 2026-2030 là 14,17%/năm…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:08 03/07/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 16 về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo đó, chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị này hàng năm trước ngày 1-12, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND TP để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:22 02/07/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1404 về việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần (đợt 2 năm 2018) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Theo đó, quyết định trợ cấp 1 lần đối với 2 người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a hiện còn sống (có tên trong danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 25.500.000 đồng. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp do ngân sách trung ương bảo đảm…

  Xem thêm

 • Chính sách mới có hiệu lực từ 1-7-2018

  Chính sách mới có hiệu lực từ 1-7-201811:19 01/07/2018

  * Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 quy định: Từ ngày 1-7, tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2018 với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách10:27 30/06/2018

  * Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định trên trình Chính phủ trong năm 2018.

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 15:01 27/06/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 153 về chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020. Theo đó, mục đích nhằm thực hiện chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten cồng kềnh loại A2a hiện trạng sang cột ăng ten không cồng kềnh loại A1 theo lộ trình quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, đảm bảo mỹ quan đô thị.

  Xem thêm

 • Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng

  Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng08:55 26/06/2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2018 đối với 8 nhóm đối tượng sau đây:

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 09:43 21/06/2018

  * Ngày 15-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 14 về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

  Xem thêm

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông