• Cơ sở pháp lý bảo vệ ANQG trên không gian mạng

  Cơ sở pháp lý bảo vệ ANQG trên không gian mạng11:46 17/07/2018

  Luật An ninh mạng được ban hành chính là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật như: Chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước, ví dụ như thông tin kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây rối ANTT, chống người thi hành công vụ…

  Xem thêm

 • Diễn đàn An ninh: Triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ - Cần các giải pháp chặt chẽ và phù hợp

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách15:51 31/07/2018

  * Ngày 27-7, UBND TP có công văn số 3652 về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện. Theo đó, một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND TP là các sở ban ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận huyện theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách23:08 26/07/2018

  * Ngày 23-7, UBND TP có văn bản số 4531 về việc rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách17:37 25/07/2018

  * Ngày 19-7, UBND TP ban hành Kế hoạch số 172 về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ hai, năm 2018 - 2019.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách17:31 21/07/2018

  * Ngày 19-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 171 về việc thực hiện Quy hoạch phát triển giáo dục phổ thông và mầm non thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, một trong những mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo là mỗi năm có từ 5-7 trường mầm non, 4-6 trường tiểu học, 3-5 trường THCS, 1-2 trường THPT đạt chuẩn quốc gia…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách14:41 19/07/2018

  Văn bản – Chính sách * Ngày 13-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 18 về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng. UBND TP yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể, UBND các quận huyện căn cứ chỉ thị này xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương. Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện chỉ thị này; tổng hợp tình hình kết quả báo cáo UBND TP và Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an theo quy định.

  Xem thêm

 • Hội Luật gia thành phố: Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý

  Hội Luật gia thành phố: Tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật, đẩy mạnh trợ giúp pháp lý 17:47 17/07/2018

  Sáng ngày 17-7, Hội Luật gia thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Xuân Bình đến dự.

  Xem thêm

 • Truyền thông, tập huấn pháp luật cho trên 14.000 lượt người

  Truyền thông, tập huấn pháp luật cho trên 14.000 lượt người17:13 17/07/2018

  6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật quận Hải An đã tổ chức 72 hội nghị, lớp tập huấn và các buổi truyền thông lồng ghép thu hút 14.520 lượt người tham dự.

  Xem thêm

 • Luật an ninh mạng góp phần bảo vệ ANQG, TTATXH, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

  Luật an ninh mạng góp phần bảo vệ ANQG, TTATXH, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân11:52 17/07/2018

  Ngày 28-6-2018, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam ban hành Luật an ninh mạng năm 2018, bao gồm 7 chương, 43 điều, quy định về hoạt động bảo vệ ANQG và bảo đảm TTATXH trên không gian mạng; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Báo An ninh Hải Phòng trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản được quy định trong Luật an ninh mạng năm 2018.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách17:03 11/07/2018

  * Ngày 11-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 18 về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Xem thêm

 • * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…11:14 09/07/2018

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:24 08/07/2018

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. …

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách09:34 04/07/2018

  * Ngày 27-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1444 về việc phê duyệt dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Lê Chân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, 1 trong những mục tiêu cụ thể là giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 9,92%/năm; giai đoạn 2021-2025 là 12,09%/năm, giai đoạn 2026-2030 là 14,17%/năm…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:08 03/07/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 16 về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo đó, chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị này hàng năm trước ngày 1-12, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND TP để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:22 02/07/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1404 về việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần (đợt 2 năm 2018) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Theo đó, quyết định trợ cấp 1 lần đối với 2 người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a hiện còn sống (có tên trong danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 25.500.000 đồng. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp do ngân sách trung ương bảo đảm…

  Xem thêm