• Cơ sở pháp lý bảo vệ ANQG trên không gian mạng

  Cơ sở pháp lý bảo vệ ANQG trên không gian mạng11:46 17/07/2018

  Luật An ninh mạng được ban hành chính là cơ sở pháp lý quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia; xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật như: Chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước, ví dụ như thông tin kích động, lôi kéo tụ tập đông người, gây rối ANTT, chống người thi hành công vụ…

  Xem thêm

 • * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…11:14 09/07/2018

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:24 08/07/2018

  * Ngày 4-7, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 4106 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25-5-2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại. …

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách09:34 04/07/2018

  * Ngày 27-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1444 về việc phê duyệt dự án “Rà soát, điều chỉnh và bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Lê Chân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Theo đó, 1 trong những mục tiêu cụ thể là giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 là 9,92%/năm; giai đoạn 2021-2025 là 12,09%/năm, giai đoạn 2026-2030 là 14,17%/năm…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:08 03/07/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 16 về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Theo đó, chỉ thị yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai thực hiện; báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo tại chỉ thị này hàng năm trước ngày 1-12, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo UBND TP để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:22 02/07/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 1404 về việc giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần (đợt 2 năm 2018) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Theo đó, quyết định trợ cấp 1 lần đối với 2 người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a hiện còn sống (có tên trong danh sách kèm theo) với tổng số tiền là 25.500.000 đồng. Nguồn kinh phí chi trả chế độ trợ cấp do ngân sách trung ương bảo đảm…

  Xem thêm

 • Chính sách mới có hiệu lực từ 1-7-2018

  Chính sách mới có hiệu lực từ 1-7-201811:19 01/07/2018

  * Nghị định 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7 quy định: Từ ngày 1-7, tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2018 với cán bộ, công chức, công nhân, viên chức, người lao động, quân nhân, công an nhân dân; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách10:27 30/06/2018

  * Chính phủ vừa thông qua đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định trên trình Chính phủ trong năm 2018.

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 15:01 27/06/2018

  * Ngày 22-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 153 về chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020. Theo đó, mục đích nhằm thực hiện chỉnh trang, sắp xếp cột ăng ten cồng kềnh loại A2a hiện trạng sang cột ăng ten không cồng kềnh loại A1 theo lộ trình quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động thành phố Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng công trình, đảm bảo mỹ quan đô thị.

  Xem thêm

 • Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng

  Tăng 6,92% lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng08:55 26/06/2018

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2018/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, kể từ ngày 1-7-2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2018 đối với 8 nhóm đối tượng sau đây:

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 09:43 21/06/2018

  * Ngày 15-6, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 14 về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 14:03 16/06/2018

  * Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động Quốc gia "Không còn nạn đói" ở Việt Nam đến năm 2025. Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam; đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2 (SDG2) do Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc.

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 09:16 26/05/2018

  * Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu trên mạng đường sắt quốc gia. Theo đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ trên tàu là thành viên các Đội, Tổ bảo vệ phải đảm bảo các tiêu chuẩn là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trên tàu; đã được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu và có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu do cơ quan có thẩm quyền cấp; đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt do doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức.

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 21:53 22/05/2018

  * Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu trên mạng đường sắt quốc gia. Theo đó, lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ trên tàu là thành viên các Đội, Tổ bảo vệ phải đảm bảo các tiêu chuẩn là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên và đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trên tàu; đã được huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu và có Giấy chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ trên tàu do cơ quan có thẩm quyền cấp; đã được bồi dưỡng về nghiệp vụ an toàn giao thông đường sắt do doanh nghiệp kinh doanh vận tải tổ chức.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:19 13/05/2018

  * Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về chính tả trong chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

  Xem thêm

 • Văn bản - Chính sách

  Văn bản - Chính sách 16:22 09/05/2018

  * Ngày 2-5, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 2171 về việc thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, giao Sở Văn hóa và thể thao chủ trì, phối hợp với các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đánh giá kết quả thực hiện và tổng hợp, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP theo hướng dẫn và quy định.

  Xem thêm