Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2022

20:10 09/06/2022

Sáng 9-6, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác Mặt trận năm 2022 cho đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn thành phố. Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố - Cao Xuân Liên dự, chỉ đạo lớp tập huấn.

 

Các đại biểu dự lớp tập huấn

Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của 250 đại biểu là cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp. 

Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được nghe các báo cáo viên là các đồng chí lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Thông tin và truyền thông thành phố thông tin, giới thiệu, quán triệt, hướng dẫn triển khai 4 chuyên đề chính sau:

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng tại xã, phường, thị trấn; triển khai thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận thành phố và bộ tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

 

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Cao Xuân Liên phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Qua đó, góp phần giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp, nhất là cán bộ cơ sở có thêm kỹ năng, cách thức triển khai, thực hiện nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra trong tình hình mới. 

Từ đó, thể hiện rõ vai trò của Mật trận trong công tác giám sát, phản biện xã hội; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cũng như các bức xúc trong dân để báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương có phương án tiếp cận, giải quyết thấu đáo…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông