Chủ nhật, 23 Tháng 7, 2017 - 23:49

Thông qua Dự thảo điều chỉnh quy hoạch xe buýt

Tạo: 20/04/2017 - 13:02

Sáng 19-4, UBND TP họp Hội đồng thẩm định đánh giá Dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt ở Hải Phòng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì cuộc họp. 

Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu kín thông qua Dự thảo điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt TP Hải Phòng đến năm 2020 định hướng đến năm 2030. Kết quả, 11/11 thành viên của Hội đồng đồng ý thông qua nội dung (đạt 100%); 8/11 thành viên có ý kiến chỉnh sửa thêm một số chi tiết nhỏ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê chuẩn.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Bình giao bộ phận thư ký và cơ quan tư vấn căn cứ vào các ý kiến của thành viên Hội đồng thẩm định để chỉnh sửa, hoàn tất nội dung dự thảo và báo cáo Chủ tịch Hội đồng thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê chuẩn.

DL