BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

10:13 01/10/2017

Chị Trần Thị Ngọc, ở An Tiến, An Lão hỏi: Xin hỏi, khi hai hay nhiều tổ chức tham gia BHTG sáp nhập, chia tách thì tiền gửi của người gửi tiền có tiếp tục được bảo hiểm không và bảo hiểm như thế nào?

Trả lời:

Theo khoản 2, Điều 4 Luật BHTG (2012): “Người được bảo hiểm tiền gửi là cá nhân có tiền gửi được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi”.

Như vậy, khi hai hay nhiều tổ chức tham gia BHTG sáp nhập, chia tách thì tiền gửi của người gửi tiền tại các tổ chức bị sáp nhập hay chia tách vẫn tiếp tục được bảo hiểm. Tuy nhiên, các khoản tiền gửi trước đây tại các tổ chức bị sáp nhập không còn được bảo hiểm độc lập vì tổ chức sáp nhập đã trở thành tổ chức tham gia BHTG thay thế duy nhất. Còn các khoản tiền gửi được bảo hiểm của khách hàng tại tổ chức tham gia BHTG bị chia tách sẽ được các pháp nhân mới hình thành sau chia tách tiếp nhận và tham gia BHTG với tư cách độc lập.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông