Trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD

18:30 04/05/2021

Khác với các trường hợp cấp mới, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD sẽ được triển khai như thế nào?!
Cán bộ đội 2, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, CATP làm thủ tục cấp CCCD lưu động cho các đối tượng chính sách huyện An Dương

Theo Điều 13, Thông tư số 07/2016/TT-BCA, ngày 1-2-2016 của Bộ Trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật CCCD và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP, ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD (được sửa đổi tại Thông tư 40/2019/TT-BCA, ngày 1-10-2019 của Bộ Trưởng Bộ Công an) quy định rõ về trình tự, thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD được tiến hành theo các bước như sau:

1.Thực hiện các thủ tục theo quy định tại Điều 12 Thông tư này (tức thực hiện theo trình tự, thủ tục cấp CCCD như đã thông tin – PV);

2.Trường hợp đổi thẻ CCCD do thay đổi thông tin ghi trên thẻ CCCD mà thông tin đó chưa có hoặc chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì công dân nộp bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin này để kiểm tra, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.

3.Thu lại thẻ CCCD đã sử dụng trong trường hợp công dân làm thủ tục đổi thẻ CCCD;

4.Công dân nộp lệ phí đổi, cấp lại thẻ CCCD theo quy định.

          Như vậy, trình tự thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân khá đơn giản, chỉ có thêm thủ tục quy định khoản 2, 3, Điều 13 Thông tư nêu trên.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích