• Những kết quả nổi bật của Bộ Công an thực hiện Ngày Pháp luật năm 2023

  Những kết quả nổi bật của Bộ Công an thực hiện Ngày Pháp luật năm 202317:42 08/11/2023

  Trong năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện Ngày Pháp luật tại đơn vị, địa phương nghiêm túc, có hiệu quả. Từ đó nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Công an các cấp, của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND) về ý nghĩa, vai trò của Ngày Pháp luật cũng như ý thức tôn trọng, chấp hành, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND và các tầng lớp nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật; có thể khái quát những kết quả nổi bật sau:

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách09:14 27/09/2017

  * Ngày 26-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 200 về việc tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2021.

  Xem thêm

 • BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

  BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI09:59 24/09/2017

  Anh Nguyễn Hoàng Triệu, ở 315 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền hỏi: Xin hỏi, tiền gửi ủy thác tại các công ty đầu tư chứng khoán và tiền mua bảo hiểm nhân thọ có được bảo hiểm không?

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách09:58 24/09/2017

  * Ngày 22-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 196 về kế hoạch thanh tra. Đoàn thanh tra công vụ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách08:53 19/09/2017

  * Ngày 18-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 28 về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ và trẻ sơ sinh. Theo đó, UBND TP yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, tổ chức đoàn thể, các đơn vị có liên quan và UBND các quận, huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện chỉ thị này, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo Bộ Y tế và UBND TP.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách08:06 18/09/2017

  * Ngày 7-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 182 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017-2021. Theo đó, đến hết năm 2021, phấn đấu đạt 95% người sử dụng lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định của pháp luật liên quan tới hoạt động của DN và 70% người lao động được tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan tới quyền và nghĩa vụ của công dân và người lao động…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách07:58 16/09/2017

  * Ngày 15-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 6021 về việc chấn chỉnh công tác thu phí, quản lý, sử dụng các khoản thu tại các đơn vị giáo dục. Theo đó, UBND TP yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện chỉ đạo các đơn vị trường học trong phạm vi quản lý của mình thực hiện nghiêm túc các khoản thu, chi theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính của các đơn vị trường học; có hình thức xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân vi phạm việc thực hiện các khoản thu đầu năm và việc lạm thu tại đơn vị giáo dục theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để xảy ra tình trạng lạm thu tại các đơn vị, trường học thuộc thẩm quyền quản lý…

  Xem thêm

 • BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

  BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI07:46 15/09/2017

  Chị Nguyễn Thị Phương, ở 274 đường Ngô Quyền, hỏi: Xin hỏi, tôi đang có một khoản tiền tiết kiệm đồng thời cũng có một khoản nợ tại Ngân hàng, vậy khi Ngân hàng đó bị đổ vỡ thì BHTGVN xử lý như thế nào?

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách12:54 13/09/2017

  * Ngày 7-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Công văn số 5688 về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2017. Theo đó, các sở ngành, đoàn thể thành phố, UBND các quận huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và điều kiện thực tế của đơn vị, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân dịp tết Trung thu đảm bảo an toàn, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi truyền thống sinh động, hấp dẫn để thu hút nhiều trẻ em tham gia, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống xâm hại, bạo lực và tai nạn thương tích trẻ em, đồng thời giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc tốt đẹp của dân tộc…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách15:13 12/09/2017

  * Ngày 11-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 186 về việc thanh tra toàn diện công tác cấp, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng trên địa bàn thành phố. Theo đó, sẽ thanh tra việc cấp, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 1-1-1997 đến 30-6-2004. Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ thủy lợi nội đồng từ ngày 1-1-2008 đến ngày 31-12-2016.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách16:21 11/09/2017

  * Ngày 28-8, Phòng Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – CATP đã có công văn số 555 về việc sao gửi tài liệu giới thiệu, hướng dẫn sử dụng, khai thác và cài đặt Bộ pháp điển.

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách14:24 07/09/2017

  * Ngày 5-9, Công an thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 1219 về việc tăng cường công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy trong tình hình mới. Theo đó, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình và tổ chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định kỳ (hàng tháng, 6 tháng, 1 năm và đột xuất) về tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo Giám đốc CATP (qua PV11 và PC47) để theo dõi…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách10:35 06/09/2017

  * Ngày 4-9, UBND TP Hải Phòng ban hành công văn số 5604 về việc tổ chức “Lễ phát động chiến dịch phòng chống đuối nước cho trẻ em trong mùa mưa lũ” tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. UBND TP yêu cầu các sở ngành, đơn vị nghiêm túc thực hiện và xây dựng kế hoạch thực hiện, báo cáo UBND TP trong ngày 7-9-2017.

  Xem thêm

 • BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

  BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI10:34 06/09/2017

  Chị Hoàng Lan Hương, ở Lê Đại Hành, hỏi: Tôi có 3 tài khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại 3 tổ chức tham gia BHTG khác nhau thì có được bảo hiểm độc lập không?

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách13:04 05/09/2017

  * Ngày 1-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Quyết định số 2288 phê duyệt Quy hoạch khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, quy hoạch 5.870 ha khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 7 quận, huyện: Dương Kinh, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão, An Dương, Kiến Thụy, Thủy Nguyên… Giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) năm 2025 đạt khoảng 10,45 nghìn tỷ đồng; bình quân 1 ha canh tác đạt 2,4-2,5 tỷ đồng, gấp 12-15 lần sản xuất truyền thống…

  Xem thêm

 • Văn bản – Chính sách

  Văn bản – Chính sách08:34 04/09/2017

  * Ngày 29-8, UBND TP Hải Phòng ban hành Chỉ thị số 25 về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018. Trong đó, có 9 nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2017-2018 là thực hiện rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục trong toàn thành phố; Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông, đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng trong giáo dục phổ thông; Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục…

  Xem thêm

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông