Văn bản – Chính sách

09:14 27/09/2017

* Ngày 26-9, UBND TP Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 200 về việc tiếp tục thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2021.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2021 đạt được mục tiêu chung của đề án là tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật tại các địa bàn trọng điểm; 90% nhân dân tại địa bàn trọng điểm được tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân; 100% cán bộ,  công chức, viên chức và những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại địa bàn trọng điểm được cung cấp kiến thức pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực về đất đai, môi trường an toàn giao thông, dân sự, hình sự, phòng chống tệ nạn xã hội…

*  Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 1434/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản bình quân hằng năm đạt 6,0%; tổng sản lượng thủy sản đạt từ 6,5 đến 7 triệu tấn; giá trị xuất khẩu thủy sản đạt từ 8 đến 9 tỷ USD…

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông