BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

14:50 15/10/2017

Bạn Nguyễn Sơn Hoàng, ở Lạch Tray, Ngô Quyền hỏi: Tôi được biết BHTG Việt Nam được thành lập từ năm 1999, tôi muốn biết vai trò của tổ chức này là gì?

Trả lời:

BHTG Việt Nam là một định chế tài chính đặc biệt trong hệ thống tài chính quốc gia, cùng với các cơ quan giám sát tài chính quốc gia thực hiện nhiệm vụ kiểm soát hợp nhất liên quan tới rủi ro quốc gia, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng.

Vai trò nổi bật của hoạt động BHTG là tác động thúc đẩy nâng cao chất lượng hoạt động ngân hàng hướng tới thu hút tối đa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong cộng đồng xã hội trên cơ sở các bên cùng có lợi.

Đối với người gửi tiền, hoạt động của BHTG Việt Nam góp phần củng cố niềm tin của công chúng đối với hệ thống ngân hàng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hàng chục triệu người gửi tiền.

Đối với hệ thống ngân hàng, BHTG Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng phát triển lành mạnh, an toàn và thúc đẩy huy động tiền gửi cho đầu tư phát triển. Từ đó tạo điều kiện thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển bền vững.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông