.
Đất ở giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1-7-2004:

Sẽ được xem xét cấp giấy chứng nhận

Thứ Hai, 06/03/2017, 17:02 [GMT+7]
.

 

Nghị định 01 tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người dân sớm có bìa hồng, bìa đỏ trong tay
Nghị định 01 tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người dân sớm có bìa hồng, bìa đỏ trong tay

Vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2017/NĐ-CP (Nghị định 01) ngày 6-1-2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 2013. Đây được xem là điều chỉnh kịp thời trước những vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực đất đai. Nhân dịp này, phóng viên Báo An ninh Hải Phòng đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Xuân Phòng - Phó Giám đốc phụ trách Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên - Môi trường về những quy định liên quan…

PV: Xin ông cho biết hoàn cảnh ra đời của Nghị định số 01/2017 được ban hành?

Ông Phạm Xuân Phòng: Như đã biết, để thực thi Luật đất đai 2013, ngay trong năm 2014, Chính phủ đã ban hành 6 nghị định quy định chi tiết hướng dẫn. Phải hơn 2 năm sau, đầu năm 2017 này, Nghị định 01 mới ra đời. Điều này cho thấy, từ thực tế đã phát sinh những tình huống mà các văn bản trước đây chưa dự liệu tới.

Hoặc trong quá trình thực thi các quy định đã có những vướng mắc, bất cập cần phải điều chỉnh. Ngay tại điều 1 của Nghị định 01 cũng đã chỉ rõ phạm vi điều chỉnh là “sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 43 về một số điều của Luật đất đai, Nghị định 44 về giá đất và Nghị định 47 về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”

PV: Để thông tin cụ thể, rộng rãi đến các tổ chức, cá nhân, ông có thể cho biết những quy định sửa đổi, bổ sung cụ thể thuộc trách nhiệm của Văn phòng đăng ký đất đai theo Nghị định 01?

Ông Phạm Xuân Phòng: Liên quan đến lĩnh vực của Văn phòng đăng ký đất đai, chúng tôi thống kê từ các quy định sửa đổi, bổ sung thì có 3 nội dung chính. Một là, từ ngày 3-3-2017, Văn phòng đăng ký đất đai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp được ủy quyền theo quy định. Tức là, khi được ủy quyền, Văn phòng sẽ ký cấp giấy và đóng dấu của Sở Tài nguyên - Môi trường.

Tiếp đến, nay Văn phòng cũng được bổ sung thêm hoạt động đo đạc, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai (trước đây là nhiệm vụ của Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường). Mặt khác, Văn phòng cũng phải cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Sở TNMT cung cấp sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18-12-1980 đang được lưu trữ tại cơ quan mình cho UBND cấp xã và người sử dụng đất để phục vụ cho việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

 Hai là, tại điều 38a, quy định bổ sung tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân thuê đất của Nhà nước trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất, thuê lại đất trong khu CN, khu chế xuất, cụm CN, làng nghề trả tiền thuê đất hàng năm và đã được cấp giấy chứng nhận thì được cho thuê tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định pháp luật nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Trên thực tế, hoạt động cho thuê lại tài sản gắn liền với đất vẫn diễn ra, nhưng nay được công nhận sẽ tạo điều kiện cho các cấp chính quyền và các ngành chức năng giám sát, quản lý tốt hơn.

Cuối cùng, tháo gỡ vướng mắc từ thực tế đối với đất ở của hộ gia đình, cá nhân, đó là việc bổ sung khoản 6 vào điều 23 như sau: “Trường hợp người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 1-7-2004, đất đó không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận có nhà ở hoặc không có nhà ở thì được xem xét cấp giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định…”.

PV: Nghị định số 01 có hiệu lực từ ngày 3-3-2017, Văn phòng sẽ triển khai những quy định sửa đổi, bổ sung trên như thế nào, thưa ông?

Ông Phạm Xuân Phòng: Trong quá trình lấy ý kiến các địa phương về quy định sửa đổi, bổ sung của nghị định, thời gian tới, Văn phòng sẽ báo cáo Sở TNMT trình UBND TP ban hành các văn bản liên quan để cập nhật và thực thi nghị định; tập huấn cho các chi nhánh văn phòng đất đai các địa phương; dự thảo quy chế phối hợp giữa sở với các quận, huyện… với mục tiêu để nghị định sớm đi vào cuộc sống.

PV: Cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Kim Oanh THỰC HIỆN

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.