.
Sở Thông tin và Truyền thông:

Dấu ấn 10 năm xây dựng và phát triển

Thứ Sáu, 09/12/2016, 08:32 [GMT+7]
.

 

Đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thăm hỏi hộ gia đình nghèo được hỗ trợ đầu thu tại huyện Tiên Lãng
Đồng chí Hoàng Duy Đỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thăm hỏi hộ gia đình nghèo được hỗ trợ đầu thu tại huyện Tiên Lãng

Được thành lập ngày 22-12-2006 với tiền thân là Sở Bưu chính, Viễn thông Hải Phòng, đến ngày 4-4-2008 sở đổi tên thành Sở Thông tin và Truyền thông (TT và TT).

Ông Hoàng Duy Đỉnh, Giám đốc Sở TT và TT cho biết: Ngày đầu thành lập, sở chỉ có 7 cán bộ, trụ sở đặt tạm tại Thư viện thành phố với nhiều khó khăn. Đến nay, sở đã phát triển đội ngũ lên 81 cán bộ, công chức, viên chức có trình độ trên đại học, đại học, 37% trưởng, phó phòng là cán bộ nữ. Cũng đến nay, công tác quản lý nhà nước đã thực sự vào nề nếp, hiệu quả, chất lượng và chuyên nghiệp. Hải Phòng hiện đã phát triển đến 39 cơ quan báo chí với 500 nhà báo, phóng viên. Sở đã tham mưu cho UBND thành phố xây dựng “Đề án phát triển báo chí Hải Phòng đến năm 2020”, là cơ sở để việc quản lý hoạt động báo chí của thành phố đi vào nề nếp.

Những năm qua, báo chí Hải Phòng đã từng bước đổi mới về hình thức, nội dung, thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng. Việc thực hiện “Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” đã tạo hành lang pháp lý để các cơ quan chức năng phối hợp tốt với báo chí thực hiện mục tiêu đồng hành xây dựng và phát triển thành phố và đất nước.

Trên cơ sở này, sở đã chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý và người phát ngôn của các cơ quan nhà nước về nghiệp vụ, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Hoạt động giao ban báo chí, tổ chức họp báo, cung cấp thông tin cho báo chí được duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Từ đó tạo nhiều cơ hội cho đội ngũ phóng viên báo chí được tiếp cận với các nguồn thông tin; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm làm nghề; đồng thời thắt chặt mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan định hướng tuyên truyền của Đảng với báo chí. Hải Phòng là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế trong hội nhập quốc tế nên công tác thông tin đối ngoại đã được Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt coi trọng. Trên tinh thần ấy, sở đã chủ động và phối hợp triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động thông tin đối ngoại của thành phố.

Cổng thông tin điện tử thành phố là cổng thông tin duy nhất của cả nước đã xây dựng 4 chuyên trang tiếng nước ngoài, gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn, thường xuyên đăng tải thông tin tạo điều kiện để quảng bá về hình ảnh thành phố và thu hút đầu tư, góp phần đưa Hải Phòng là địa phương liên tục nhiều năm trong tốp đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Bên cạnh đó, sở đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo thành phố ban hành nhiều chính sách định hướng phát triển và hỗ trợ công tác quản lý của ngành. Đáng chú ý là Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “Phát triển viễn thông và CNTT thành phố Hải Phòng đến năm 2020”. Việc triển khai nghị quyết đến nay cơ bản đã hoàn thành.

10 năm qua, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin của thành phố đã phát triển với quy mô rộng lớn, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, CCHC, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế thành phố. Theo đó, các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực bưu chính, viễn thông cơ bản ổn định và duy trì được tốc độ tăng trưởng, doanh thu trung bình hàng năm từ 3.400 đến 3.600 tỷ đồng, đóng góp ngân sách cho thành phố hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Đến nay, 80% thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, sở, ngành, quận, huyện được đưa lên Cổng thông tin điện tử; 70% văn bản thuộc quản lý của uỷ ban nhân dân và các phòng chuyên môn thuộc quận, huyện được được số hóa và lưu chuyển trên môi trường mạng; 100% cơ quan đảng, nhà nước cấp thành phố, sở, ngành, quận, huyện được kết nối các phần mềm trên mạng truyền số liệu chuyên dùng. 100% sở, ngành, quận, huyện, xã, phường, thị trấn sử dụng chứng thư số chuyên dùng. Những dấu ấn đó đã khẳng định Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về hiện đại hóa nền hành chính công.

Thủy Chung

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.