.

CAQ Đồ Sơn: Xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân

Thứ Tư, 15/03/2017, 09:24 [GMT+7]
.

 

.
.

Đại tá Trần Tiến Quang, Trưởng CAQ Đồ Sơn, cho biết: Để cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đi vào thực tiễn, tạo sự chuyển biển mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị và toàn thể CBCS, CAQ đã phát động sâu rộng phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng với khẩu hiệu hành động “Kỷ cương, chủ động, thân thiện, vì nhân dân phục vụ” và chủ đề thi đua của CATP năm 2017 “Đoàn kết, kiên cường, kỷ cương, hiệu quả”.

Theo đó, đơn vị đã xây dựng kế hoạch hành động bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình và điều kiện của từng tổ, đội công tác và công an các phường.

Mở đầu là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và CATP, đồng thời tổ chức cho CBCS nghiêm túc kiểm điểm, phê bình, tự phê bình, đánh giá thực trạng đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ, cũng như trong quan hệ ứng xử với đồng chí, đồng đội và các mối quan hệ với nhân dân. Cùng với đó là việc tổ chức cho CBCS ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chấp hành nghiêm túc điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, giao tiếp ứng xử có văn hóa, văn minh, lịch sự.

Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cuộc vận động và nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, Đảng ủy Công an quận cũng đã chỉ đạo cấp ủy các đơn vị ban hành riêng Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo trong suốt quá trình triển khai và chọn 1 đơn vị trực thuộc làm điểm. Từ đó, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng trong toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, ban chỉ huy CAQ còn chủ động, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm CBCS vi phạm về đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, nhất là đối với CBCS có các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà, có thái độ, lời nói không đúng mực đối với nhân dân; tư thế, lễ tiết, tác phong thiếu chuẩn mực, vi phạm Điều lệnh CAND, đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của chỉ huy đơn vị khi để CBCS vi phạm.

Cũng theo Đại tá Trần Tiến Quang, để đáp ứng chương trình hành động và các tiêu chí cụ thể của cuộc vận động, thời gian tới CAQ Đồ Sơn tiếp tục siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, làm tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Trong đó, tập trung nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, KT-VH-XH; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để phát sinh điểm nóng về ANTT; đẩy mạnh ứng dụng KHCN gắn với đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ hộ khẩu, thẻ Căn cước công dân và đăng ký phương tiện giao thông đường bộ, đảm bảo quyền, lợi ích, nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, mỗi CBCS phải giữ đúng tư thế, lễ tiết tác phong, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, thể hiện thái độ ứng xử có văn hóa, tôn trọng, khiêm tốn, tận tình, thân thiện, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân, du khách trong và ngoài nước đến làm việc, tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn quận.

Bảo Nguyên

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.