BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

10:47 22/10/2017

Bạn Nguyễn Thị Khánh Chi, ở Tiên Hưng, Tiên Lãng, hỏi: Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bảo vệ lợi ích cho người gửi tiền như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 3, Luật BHTG (2012)quy định:BHTG nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Bằng các hoạt động của mình, BHTG bảo vệ người gửi tiền dưới hai góc độ sau:

Góc độ trực tiếp: Người gửi tiền thuộc đối tượng được bảo hiểm sẽ được BHTG chi trả tối đa 75 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, nơi họ gửi tiền, bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản chấm dứt hoạt động và mất khả năng thanh toán. Người gửi tiền có số tiền gửi được bảo hiểm (gồm cả gốc và lãi) lớn hơn 75 triệu đồng thì phần vượt trên 75 triệu đồng sẽ được trả trong quá trình thanh lý tài sản của tổ chức tham gia BHTG phù hợp với quy định của pháp luật về giải thể, phá sản.

Góc độ gián tiếp: Thông qua các nghiệp vụ kiểm tra, giám sát BHTG giúp các tổ chức tham gia BHTG hoạt động ổn định và an toàn hơn, hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động của các tổ chức huy động tiền gửi, ngăn ngừa sự đổ vỡ hàng loạt có thể xảy ra trong hệ thống ngân hàng, góp phần vào việc ổn định tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đất nước phát triển bền vững. Người gửi tiền dù không thuộc đối tượng được bảo hiểm trực tiếp cũng được hưởng lợi từ hệ thống BHTG.

Như vậy, dù dưới góc độ nào thì người gửi tiền cũng được bảo vệ.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông