BẠN HỎI – BẢO HIỂM TIỀN GỬI TRẢ LỜI

21:57 04/11/2017

Bạn Trần Thị Minh, ở Vụ Bản, Nam Định, hỏi: Nếu nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các tổ chức tham gia BHTG, người gửi tiền nên làm như thế nào?

Trả lời: Nếu người gửi tiền hoặc bất kỳ ai phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức tham gia BHTG thì có thể thông báo cho các cơ quan chức năng bằng một trong các cách sau:

Gửi văn bản, thư điện tử, hoặc trực tiếp tới cơ quan công an địa phương, cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố tại địa phương, Chi nhánh BHTG khu vực hoặc trụ sở chính của BHTG Việt Nam để phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật của tổ chức tham gia BHTG và bằng chứng (nếu có).

Hỏi: Trường hợp khi BHTG Việt Nam không có đủ khả năng chi trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG thì được xử lý như thế nào?

Trả lời: Căn cứ Khoản 12, Điều 13, Luật BHTG (2012), trong trường hợp nguồn vốn tại thời điểm chi trả của BHTG Việt Nam tạm thời không đủ khả năng chi trả cho người được bảo hiểm tại tổ chức tham gia BHTG thì BHTG Việt Nam được phép tiếp nhận hỗ trợ theo nguyên tắc có hoàn trả từ ngân sách nhà nước theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc vay của TCTD, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ; tiếp nhận các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tăng cường năng lực hoạt động.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông