.
Thu phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu Cảng biển Hải Phòng:

Bảo đảm đúng quy định của pháp luật

Thứ Hai, 09/01/2017, 11:26 [GMT+7]
.

 

.
.

Kỳ 1. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Với hệ thống cảng biển tồn tại và phát triển hàng trăm năm, hiện Hải Phòng có gần 40 khu vực cầu cảng, là cửa ngõ giao thương hàng hải quốc tế lớn nhất khu vực phía Bắc. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng (kết thúc kỳ báo cáo 2016) đạt khoảng 80 triệu tấn. Những năm qua, việc thu phí hạ tầng cảng biển dường như bị bỏ ngỏ, tạo một lỗ hổng lớn trong việc thu ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương nói chung. Chính vì vậy, quy định về việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển được coi là cấp thiết.

Trước khi áp dụng việc thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển, xác định là địa phương tiên phong của cả nước trên lĩnh vực này, thành phố đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn cho biết, các bộ phận liên quan đã nghiên cứu kỹ hệ thống các văn bản, tham vấn ý kiến từ nhiều kênh khác nhau, đặc biệt là từ phía các doanh nghiệp để xây dựng lộ trình, trình HĐND TP ban hành nghị quyết. Còn tại hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND TP về vấn đề này vào ngày 31-12-2016, Chủ tịch UBND TP  Nguyễn Văn Tùng đã khẳng định: Phí hạ tầng cảng biển được quy định trong Luật phí và lệ phí, không trùng các loại phí khác mà doanh nghiệp đang thực hiện.

Theo đó, cơ sở pháp lý làm căn cứ để xây dựng lộ trình bao gồm: Luật phí và lệ phí được Quốc hội khóa 13 thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 25-11-2015; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23-8-2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật phí và lệ phí; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10-5-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11-11-2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…

Cùng với đó, ngày 3-8-2016 Văn phòng Chính phủ cũng có Công văn số 6403/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ  Vương Đình Huệ về việc thu phí và lệ phí tại cửa khẩu biên giới, đất liền. Ngày 31-10-2016, Bộ Tài chính cũng có Văn bản hướng dẫn số 15498/BTC-CST, trong đó khẳng định “tại danh mục ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí, quy định phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu thuộc thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh”.

Những căn cứ nêu trên là cơ sở để UBND TP có tờ trình số 243/TTr-UBND ngày 22-11-2016, với các nội dung quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu cảng biển. Tại kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa 15, nội dung này đã được Ban kinh tế - ngân sách thành phố thẩm định và nhiều ý kiến xây dựng của đại biểu tham dự kỳ họp. Ngày 13-12-2016 HĐND TP đã ban hành Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND “Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng”.

Theo Nghị quyết 148 của HĐND TP, đối tượng nộp phí bao gồm: tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh có sử dụng hạ tầng cửa khẩu; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh mở tờ khai Hải quan tạm nhập hàng hóa tại các tỉnh, thành phố khác nhưng làm thủ tục tái xuất tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa gửi kho ngoại quan mở tờ khai tại Hải quan ngoài cửa khẩu các tỉnh, thành phố khác nhưng làm thủ tục chuyển cửa khẩu và thực hiện niêm phong Hải quan tại các Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Hải Phòng. Nghị quyết 148 cũng xác định rõ việc miễn thu phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu phục vụ nhiệm vụ an ninh - quốc phòng, hàng hóa viện trợ, cứu trợ nhân đạo.

2 ngày thu 10,5 tỷ đồng

Theo Chủ tịch UBND quận Hải An Phạm Chí Bắc, được thành phố giao triển khai thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng từ tháng 1-2017, quận Hải An đã ký hợp đồng 63 lao động và bố trí 13 điểm thu. Và trong hai ngày đầu tiên triển khai (3, 4-1) đã thu được 10,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, ngoài 13 điểm thu đang thực hiện, quận Hải An sẽ bố trí mở thêm 4 điểm thu mới nhằm kịp thời phục vụ khách hàng. Ngoài ra, dự kiến đến 3-2017 sẽ hoàn thành hệ thống phần mềm để đưa vào hoạt động, hiện đại hóa công tác thu và phối hợp quản lý thu...

Như vậy có thể thấy, thành phố đã có những bước đi rất thận trọng và cầu thị, trên cơ sở bảo đảm các quy định của pháp luật. Mặt khác, Hướng dẫn 15498/BTC-CST của Bộ Tài chính cũng quy định rõ: Phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu dùng để “bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, duy trì điều kiện phục vụ hoặc tái tạo các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu”.

Tuy nhiên, như đã nói ở trên, vì là địa phương đầu tiên của cả nước áp dụng nên thành phố cũng xác định rõ sẽ có những phản ứng đa chiều. Do đó, để bảo đảm tính công khai dân chủ và minh bạch, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng cũng yêu cầu công khai các số điện thoại đường dây nóng, giao Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Sơn và Chủ tịch UBND quận Hải An trực tiếp giải quyết những vướng mắc phát sinh liên quan.

(Còn nữa)

Lê Minh Thắng

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.