THÔNG BÁO LỊCH TỔ CHỨC THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CCCD GẮN CHÍP ĐIỆN TỬ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NGÀY 12-9

10:29 12/09/2021

Công an thành phố trân trọng thông báo lịch, địa điểm thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn thành phố ngày 12--9 như sau:

Người dân khi đi làm CCCD nếu có thắc mắc gì có thể truy cập vào các đường link sau để biết thêm chi tiết về quy trình, thủ tục, mức lệ phí và các vấn đề liên quan đến thẻ CCCD gắn chíp điện tử:

http://anhp.vn/quy-dinh-ve-trinh-tu-thu-tuc-le-phi-cap-cccd-gan-chip-dien-tu-d41040.html

http://anhp.vn/tinh-nang-uu-viet-cua-cccd-gan-chip-dien-tu-d41042.html

http://anhp.vn/viec-cap-cccd-cho-nhung-nguoi-dang-phuc-vu-trong-quan-doi-nhan-dan-cong-an-nhan-dan-co-gi-dac-biet-d41169.html

http://anhp.vn/khong-co-ngay-thang-sinh-trong-so-ho-khau-co-lam-duoc-cccd-d41195.html

http://anhp.vn/the-cccd-gan-chip-dien-tu-co-han-su-dung-d41041.html

http://anhp.vn/tham-quyen-thu-thap-cap-nhat-chinh-sua-thong-tin-trong-co-so-du-lieu-cccd-d41080.html

http://anhp.vn/ke-hoach-trien-khai-cao-diem-cap-the-cccd-gan-chip-dien-tu-d40777.html

http://anhp.vn/tham-quyen-cho-phep-khai-thac-thong-tin-trong-co-so-du-lieu-cccd-d41191.html

http://anhp.vn/van-hanh-quan-tri-khai-thac-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-va-he-thong-san-xuat-cap-quan-ly-cccd-hieu-qua-xung-tam-quoc-te-d41181.html

http://anhp.vn/trinh-tu-thu-tuc-thu-thap-cap-nhap-chinh-sua-thong-tin-trong-co-so-du-lieu-cccd-d41062.html

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích